CFP: Katastrofa, tragedia, trauma

Choć rok 2020 opisuje się i odbiera jako najgorszy – przynajmniej w obrębie tej historii, której doświadczyliśmy indywidualnie, to jednak wszelkiego rodzaju kataklizmy, katastrofy, epidemie, tragedie wstrząsały społecznościami w całych dziejach ludzkości. Biorąc pod uwagę, w jaki sposób w obecnej świadomości funkcjonuje kwestia doświadczania klęsk czy nieszczęść, warto byłoby popatrzeć na to z nieco poszerzonej perspektywy rozmaitych dziedzin, a więc ujęć historycznych, socjologicznych, psychologicznych, antropologicznych, literaturoznawczych, filozoficznych, kulturowych etc. Przy tym pamiętać trzeba, że wydarzenie traumatyczne dezintegruje osobowość człowieka, a ze znajomego obrazu rzeczywistości tworzy obraz wypaczony, wrogi, którego symbole zmieniają swoje znaczenie i siłę wyrazu. Organizatorzy zapraszają zatem do podjęcia rozważań dotyczących m.in.:

 • katastrofy w kulturze i sztuce (literatura, sztuki plastyczne, film, komiks, serial, gry wideo etc.);
 • kryzys (w) historii; relacje historyczne;
 • cywilizacja a katastrofa; kryzys cywilizacji;
 • społeczne wymiary katastrof, tragedii, traumy;
 • aspekty psychologiczne;
 • aspekty socjologiczne;
 • ekonomia wobec wydarzeń o charakterze katastroficznym;
 • media i social media wobec katastrof, tragedii, przepracowania traumy;
 • traumy jednostkowe i zbiorowe;
 • definicje traumy;
 • epidemie, pandemie, zarazy;
 • trauma historyczna;
 • katastrofy naturalne i wypadki;
 •  traumatogenność zbrodni i wiktymologia; przemoc;
 • utrata, śmierć, żałoba, cierpienie;
 • dyskursy religijne i filozoficzne;
 • katastrofy ekologiczne;
 • kryzysy władzy;
 • konflikty zbrojne.

Niezależnie od wymienionych, organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ktt.konferencja@gmail.com mija 19 lutego 2023 roku. Na podany adres należy przesłać:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 190 PLN. Po konferencji, organizatorzy przewidują – w zależności od liczby zainteresowanych – wydanie publikacji w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego czasopisma naukowego.

Więcej informacji: www.kttkonferencja.wordpress.com

Organizatorzy:

 • dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
 • dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
 • mgr Konrad Zielonka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)